Boerderij GroeiZaam
Boerderijwinkel, pluktuin, wandelpad & zorgboerderij
Home  |  Zorg  |  Werk  |  Actueel  |  Op de kuierlatten  |  Contact  |  Vacatures  |  Links

Zorg

Visie

“Boerderij GroeiZaam” is een zorgbedrijf waar mensen met een beperking werken. Het biologisch tuinbouwbedrijf biedt een veilige werkplek met op de cliënt aangepaste werkzaamheden en stelt zich open voor de omgeving. De werkplek biedt de gelegenheid zich verbonden te voelen met het bedrijf, mogelijkheden te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te dragen.

Doelstelling

"Boerderij GroeiZaam" is onderdeel van Triade. Een AWBZ erkende zorginstelling in Flevoland.
Daarnaast is er de vriendenstichting "Zorgboerderij Noordoostpolder"

Doelstelling is om met behulp van een agrarisch bedrijf een zinvolle dagbesteding te realiseren voor mensen met een verstandelijke beperking en (ex)psychiatrische cliënten. Daarnaast, middels verkoop van producten in eigen winkel, de mogelijkheid tot integratie in de samenleving. Tevens is het mogelijk, voor diegenen die er klaar voor zijn, tot (re)integratie op de reguliere arbeidsmarkt na de nodige werkervaring en eventuele aanvullende scholing en training.

Door het aanbieden van allerlei landbouwactiviteiten krijgen cliënten weer motivatie en stimulans om hun leven opnieuw structuur te geven en (weer) zo "normaal" mogelijk in de maatschappij te staan. Voor een aantal cliënten bestaat de mogelijkheid ervaring op te doen in de winkel. Het aanbieden van cursussen is een stimulans in de ontwikkeling van onze cliënten. Werken op "Boerderij GroeiZaam" geeft een zinvolle dagbesteding, zorgt voor sociale contacten en is gezond. Samen iets presteren geeft een lekker gevoel.